Barnyogautbildning

Datum 2020: Stockholm 3-5 april.

Grundutbildning

Kanske jobbar du på skola eller förskola. Kanske har du egna barn eller barnbarn. Kanske är du yogalärare eller vill lära dig mer om hur man kan introducera barn till yogans magiska värld på ett roligt och lustfyllt sätt. Då är den här utbildningen något för dig.

Välkommen till en inspirerande och praktiskt inriktad utbildning som fokuserar på möjligheter. Eftersom barn lär sig allra bäst när de samtidigt får leka, sjunga, röra sig och skapa integrerar vi skapande i yogan. Kommunikation och värderingar är också viktiga inslag. Hur kan vi kommunicera med barnen på ett respektfullt och empatiskt sätt. Ett sätt som överensstämmer med yogans grundläggande filosofi om icke-våld, ahimsa.

Efter genomgången utbildning kommer du att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna bygga upp en barnyogaverksamhet på skola och förskola, hemma eller i öppna klasser. Ett diplom erhålls också.

Innehåll:

• yogalek, yogasagor och samarbetsövningar

• andningsövningar och enkla meditationer

• avslappning och massage

• rytm, toner och rörelse

• skapande

• kommunikation – hur möter vi barnen

• barns utveckling och anatomi

• metodik och pedagogik

Detta får du

• Ett innehållsrikt kurskompendium

• Diplom efter genomgången utbildning och praktik

• Te och frukt under utbildningsdagarna

• Handledning under utbildningen och praktiktiden

Grundutbildningen är totalt 26 timmar, 24 kontakttimmar plus 2 timmar praktik.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4 veckor eller mer före kursstart debiteras 25% av kursavgiften och vid avbokning 3 veckor eller mindre debiteras 50%. Vill du delta vid ett annat kurstillfälle dras den här avgiften av på kurspriset. Pris 5 900 kr, vid tidig anmälan 500 kr rabatt. Det går bra att dela upp betalningen vid behov.

 

Kid’s Yoga training

Datum 2019: Ericeira (Portugal) 8-10 of November.

A comprenhensive, practical and intensive training with Helen Larsson.

Do you work in a school or a preschool? Have you got kids of your own or grandchildren? Are you a yoga teacher and or just want to learn more about how to introduce children to the wondrous world of yoga in a fun and pleasurable way? Or do you simply want to explore ways of connecting with your own inner child? Then this training is for you.

Welcome to an inspiring, fun and accessible training where we focus on possibilities. The best way for kids to learn is while playing, moving, singing, creating and using their imagination so we integrate all that in the yoga. And the same goes for adults so you will get to experience that in the training. Communication and values are also important parts of course. How can we communicate with children in a respectful and compassionate way. In a way that harmonizes with the notion of ahimsa, non-violence.

After having completed the full hours of the training you will have enough knowledge to start sharing yoga with children, at home, school or preschool, in a yoga studio or some other place.

What we will explore:

 • yogaplay, yogastories and games
 • how to introduce breathwork and meditation in easy and accessible ways
 • ways of guiding relaxation
 • how we can use massage as a way to induce calm and create connection
 • how to combine yoga, art and use our own creativity
 • communication – how do we approach and communicate with children in a yoga setting
 • children’s development and anatomy
 • methodology and pedagogy

This you will get:

 • a comperenhensive course manual
 • a diploma after having completed the training including two hours of documented practise.
 • tutorial during and after the training

E-mail us for more information about this training.

Fördjupning – steg 2

 

Datum 2020: Stockholm 4-6 september.

Du har gått Yogaträdets grundutbildning (eller motsvarande) och vill fördjupa dig ännu mer i yoga för barn.

Du fördjupar dig i:

• yogisk kunskap: asana, pranayama, avslappning, meditation och yogisk filosofi

• ayurveda och chakrasystemet

• lek och kreativitet: paryoga, familjeyoga och sagoyoga

• upplägg av barnyogaklasser i olika sammanhang

• stressens påverkan på barn och hur yogan kan motverka effekterna av det

• barns utveckling och anatomi

• kommunikation – din roll som ledare

• metodik och pedagogik

Detta får du:

• Ytterligare ett innehållsrikt kurskompendium

• Diplom efter genomgången utbildning och praktik

• Te och frukt under utbildningsdagarna

• Handledning under utbildningen och praktiktiden

Steg 2 omfattar totalt 28 timmar, 24 kontakttimmar plus 4 timmar praktik.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4 veckor eller mer före kursstart debiteras 25% av kursavgiften och vid avbokning 3 veckor eller mindre debiteras 50%. Vill du delta vid ett annat kurstillfälle dras den här avgiften av på kurspriset. Pris 5 900 kr, vid tidig anmälan 500 kr rabatt. Det går bra att dela upp betalningen vid behov.

 

Steg 3

 

Datum 2020: Stockholm 27-29 november.

Steg 3 är en fördjupningsmodul om totalt 36 timmar, 24 kontakttimmar, 8 timmar praktik samt ett temaarbete. Du har gått Yogaträdets grundutbildning samt steg 2 eller liknande och har erfarenhet av att hålla barnyogaklasser.

Du fördjupar dig i:

• yoga för barn med särskilda behov

• stressreducerande och traumasensitiv yoga för barn

• yogisk kunskap: asana, pranayama, avslappning, meditation och yogisk filosofi

• lekens betydelse och funktion i barnyoga

• barns utveckling och anatomi

• metodik och pedagogik

• inre och yttre ledarskap

Detta får du

• Ännu ett innehållsrikt kurskompendium

• Certifikat efter genomgången utbildning och praktik, samt inlämnat temaarbete.

• Te och frukt under utbildningsdagarna

• Handledning under utbildningen och praktiktiden

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4 veckor eller mer före kursstart debiteras 25% av kursavgiften och vid avbokning 3 veckor eller mindre debiteras 50%. Vill du delta vid ett annat kurstillfälle dras den här avgiften av på kurspriset. Pris 5 900 kr, vid tidig anmälan 500 kr rabatt. Det går bra att dela upp betalningen vid behov.

 

 

Tonårsyoga

 

Datum 2020: 18-19 april.

En kurs för dig som vill yoga med tonåringar och unga människor. Den här kursen är för dig som redan är yogalärare eller har minst tre års regelbunden yogapraktik.

Du fördjupar dig i yogisk kunskap med ett tonårsperspektiv
• rörelse: asana, paryoga och flöden
• andning
• avslappning
• medveten närvaro och meditation
• yoga som stresshantering och återhämtning
• chakrasystemet för tonåringar
• filosofi
• yoga utanför mattan
• inre och yttre ledarskap
• pedagogik och metodik

Det här får du:
• ett innehållsrikt kurskompendium
• diplom efter genomgången utbildning och praktik
• frukt och te under utbildningsdagarna
• handledning under utbildningen och praktiktiden

Kursen är totalt 20 timmar, 16 kontakttimmar plus 4 timmar praktik.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4 veckor eller mer före kursstart debiteras 25% av kursavgiften och vid avbokning 3 veckor eller mindre debiteras 50%. Vill du delta vid ett annat kurstillfälle dras den här avgiften av på kurspriset. Pris 3 900 kr, vid tidig anmälan 300 kr rabatt.

 

 

 


 

Yoga med barn

Workshop 3,5 timme

Datum 2020: 23 mars på Yogansa i Stockholm.

Kanske jobbar du på skola eller förskola. Kanske har du egna barn eller barnbarn. Kanske är du yogalärare eller vill lära dig mer om hur man kan introducera barn till yogans magiska värld på ett roligt och lustfyllt sätt. Då är du varmt välkommen till en inspirerande workshop fullmatad med fina tips och övningar. Vi går igenom olika andningsövningar, yogasagor, lekar, avslappningsövningar och enkla meditationer. Du får med dig ett kompendium hem och med hjälp av det och det du lär dig på workshopen har du tillräckliga kunskaper för att sätta igång och yoga med barn.

Du behöver inte ha förkunskaper i yoga.

 

 

 

Fortbildning för förskola och skola

 Yogaträdet har också kurser, utbildningar och workshops i barnyoga för förskolor och skolor. Det finns möjlighet till olika upplägg. 2-3 dagar eller en intensivkurs på en halvdag. Kontakta oss för offert.

Nyhet! Halvdagsworkshop som bygger på barnyogaboken, ”Yoga med barn”. En praktiskt inriktad och lekfull workshop som är skräddarsydd för förskolor och skolor. Kontakta oss för offert.